Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013” „Investeşte în oameni!”.

SC Activi pentru oameni SRL este o structură a economiei sociale înființată în anul 2015 în cadrul proiectului „Activi pentru oameni”, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 „Investește în oameni!”, axa prioritară 6 „Promovarea incluziunii sociale”, domeniul major de intervenţie 6.1 „Dezvoltarea economiei sociale”. Acest proiect a fost inițiat de Fundația Teofania în parteneriat cu Asociația Millenium Center.

Situate între sectorul public și cel privat, întreprinderile sociale îmbină spiritul antreprenorial cu cel social și comunitar. Asemănătoare mai degrabă cu organizațiile non-profit, întrepreinderile sociale au ca principal obiectiv susținerea comunității, urmărind ca profitul înregistrat în urma activităților desfășurate să fie reinvestit în activități sau programe care să contribuie la bunăstarea comunității.

În cadrul SC Activi pentru oameni SRL sunt angajate 10 persoane: 8 îngrijitori la domiciliu (persoane aparținând grupului țintă de persoane vulnerabile calificate ca îngrijitor la domiciliu), un lucrător social și un manager al structurii economiei sociale. S.C. Activi pentru oameni S.R.L. furnizează de servicii de îngrijire la domiciliu pentru: persoane vârstnice, persoane cu dizabilități, persoane cu autonomie limitată sau fără autonomie temporară/definitivă.

Având sediul în localitatea Moșnița Nouă, județul Timiș, furnizăm servicii atât în această localitate, cât și în Timișoara și zonele limitrofe.

Modul de acordare a serviciilor este flexibil, adaptat nevoilor specifice ale fiecărui client, iar calitatea lor este monitorizată și evaluată permanent.

CALIFICĂRILE NOASTRE

CURATENIE
INGRIJIRE
CURATATORIE
INOVATIE