Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013” „Investeşte în oameni!”.

MISIUNEA/VIZIUNEA NOASTRĂ

Planurile noastre de viitor nu se vor putea realiza fără sprijinul clienților noștri. Ne dorim să extindem activitățile la nivel regional și să oferim șansa formării și reintegrării profesionale unui număr cât mai mare de persoane cu risc de excluziune socială. De asemenea, ne dorim ca în viitor să dispunem de resurse financiare care să ne permită să oferim servicii de asistență și suport pentru asigurarea nevoilor de bază, servicii de îngrijire personală, servicii de inserție/reinserție socială sau servicii de consiliere unor categorii variate de beneficiari, persoane vulnerabile din comunitatea din care facem parte.

Contăm pe spiritul civic, pe solidaritatea umană și dragostea pentru cei din jur a clienților noștri! Contractarea serviciilor S.C. Activi pentru oameni S.R.L. înseamnă mai mult decât sprijinul acordat unei entități economice sau decât contribuția la dezvoltarea economică și profesională a unor angajați. Contractând aceste servicii, clienții noștri vor contribui la dezvoltarea societății prin participarea la îmbunătățirea sistemului de protecție socială și de incluziune socială.

VALORILE NOASTRE SUNT:

COMPETENȚĂ

FLEXIBILITATE

RESPONSABILITATE

RESPECT